KASIA FUDAKOWSKI

IMG_0031 (31)

Kasia Fudakowski

Title: ImmobilienSplendido.de-NierochomosciSplendido.pl

The piece titled ImmobilienSplendido.de uses the aesthetics of real estate to question the idea of progress. When a 3D rendered image of a new development is erected, we are forced to question the status of what it is juxtaposed with. Sometimes a new development is a welcome fresh injection of attention and funding into an area where it has been long awaited, equally it can be seen as a threat to tradition and a long accepted way of life. This sculpture serves to focus attention on the subjective nature of progress within city planning and the threat or surety of change.

||DE||

Die Arbeit ImmobilienSplendido.de bedient sich der Ästhetik der Immobilienbranche, um die Idee des Fortschritts zu hinterfragen. Wenn eine 3D Grafik eines neuen Bauprojektes im öffentlichen Raum aufgestellt wird, sind wir gezwungen uns die Frage zu stellen was der Status seines gegenüber ist. Manchmal ist ein neues Bauprojekt eine willkommene, frische Injektion Aufmerksamkeit und Finanzierung, für eine Gegend die lange darauf warten mußte. Ebenso kann man es als eine Bedrohung von Traditionen und einer lang akzeptierten Lebensweise verstehen. Diese Skulptur dient dazu die Aufmerksamkeit auf die subjektive Art des Fortschritts innerhalb der Stadtplanung sowie die Bedrohung oder Garantie der Veränderung zu lenken.

||PL||

Praca zatytułowana ImmobilienSplendido.de kwestionuje ideę postępu poprzez nawiązania do estetyki pośrednictwa nieruchomościami. Gdy oglądamy nowy projekt budynku w technice 3D zmuszeni jesteśmy zastanowić się nad statusem rzeczywistości, której ten wizerunek jest przeciwstawiony. Bywa, że taki budynek jest świeżym i długo oczekiwanym elementem nowej rozbudowy w dawno zapomnianej przestrzeni. Bywa również, że projekt taki odbierany jest jako zagrożenie tradycji czy z dawien dawna ustalonego sposobu życia. Przedstawiany projekt rzeźbiarski ma na celu skupienie uwagi odbiorcy na subiektywnej naturze zjawiska „postępu” w procesie projektowania miasta, a także na zagrożeniu zmianą lub wręcz na pewności zachodzących zmian.

IMG_0039

IMG_0037

IMG_0041